UT – ultragarsinė suvirinimo siūlių kokybės kontrolė

Patikrą atlieka sertifikuotas pagal LST EN9712 standartą antro lygio specialistas. Patikra atliekama profesionaliu Olympus Epoch LT6 prietaisu. Matavimo įranga Olympus Epoch LT6 yra mobili ir kompaktiška, todėl yra lengvai panaudojama įvariose nestandartinėse situacijose, taip pat atitinka visus LST EN 12668 standarto reikalavimus ir turi galiojančią patikrą.

Suteikiamos paslaugos

  • Ultragarsinė neardomų siūlių kontrolė atlikta sertifikuoto pagal LST EN9712 standartą antro lygio specialisto
  • Defektus galime aptikti 8-40mm. storio lakštuose/siūlėse. Esant didesniems storiams reikėtų derintis iš anksto
  • Korozinių pažeidimų – išsisluoksniavimo identifikavimas
  • Po atliktų bandymų išrašomas ultragarsinių bandymų protokolas