Kranų garantinė priežiūra ir techninis aptarnavimas

Naujai sumontuotai kėlimo įrangai suteikiama 2 metų kranų garantinė priežiūra, kurios metu atliekamas nemokamas kėlimo įrangos techninis aptarnavimas, atsižvelgiant į gamintojo kranų eksploatavimo ir naudojimo instrukcijas. Laiku atlikti techninio aptarnavimo darbai padeda išvengti galimų įrangos gedimų ateityje ir užtikrina naudojamos įrangos patikimumą.

Techninio aptarnavimo metu vertinamos kėlimo įrangos operacijos, darbinė kranų charakteristika ir eksploatacijos sąlygos. Ilgametę darbo patirtį turintys UAB „Baltic Cranes Engineering“ specialistai atliks kėlimo įrangos gedimų analizę ir remonto darbus, užtikrins efektyviausias kranų eksploatacijos sąlygas.

PASLAUGOS

  • Techninis aptarnavimas
  • Gedimų analizė
  • Remonto darbai
  • Kvalifikuotų specialistų konsultacijos
  • Rekomendacijos kasdienei įrangos priežiūrai

Moderni sprendimų kontrolė užtikrins kėlimo įrangos darbų sklandumą.

Techninio aptarnavimo metu vertinamas kranų saugumas ir patikimumas, atsižvelgiama į rizikos faktorius, analizuojami naudojamos įrangos efektyvumo rodikliai.