UAB „Baltic Cranes Engineering“ įgyvendino projektą „Baltic Cranes Engineering, UAB e.komercijos modelio diegimas“

UAB „Baltic Cranes Engineering“ įgyvendino projektą „Baltic Cranes Engineering, UAB e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu savo veikloje įdiegė e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudaro sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 62 760,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 47 070,00 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 14 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2022 m. lapkričio 30 d.